Des de la Fundació Impulsa creiem que és important conèixer la realitat territorial de la comarca d’Osona per tal de poder fer front als reptes educatius i socials que es presentin. Amb aquest objectiu i d’acord amb les necessitats detectades per l’Observatori Socioeconòmic d’Osona, des de la Fundació Impulsa volem potenciar els perfils amb més sortides laborals a la comarca.


EL CONTEXT D’OSONA

En primer lloc, cal tenir en compte que la mitjana de graduats a Osona en Educació Secundària Obligatòria (ESO) se situa al 89,7% superant, d’aquesta manera, la mitjana catalana situada al 87,7%. No obstant, l’abandonament abans d’acabar l’ESO a Osona se situa en un 1,7% gairebé el doble que la mitjana catalana, situada a l’1%.

Dels alumnes graduats en ESO a Osona, el 57,4% segueix l’itinerari de batxillerat amb un índex de graduació del 80%; el 16,7% segueix amb l’itinerari de Formació Professional de Grau Mitjà, amb un percentatge de graduació inferior al 50%; i el 16% dels alumnes que han finalitzat l’ESO no continuen els estudis. Aquesta és una dada que preocupa a la Fundació Impulsa ja que el percentatge de graduació de CFGM, se situa al 46,2% molt inferior a la mitjana catalana (74,1%).

En segon lloc, i tal i com es confirma des de l’Observatori, la Fundació ha pogut veure el desajust que hi ha entre la oferta formativa de la formació professional i les necessitats del teixit productiu de la comarca. En aquest sentit, ens agradaria poder promoure una orientació enfocada a despertar les vocacions professionals amb més demanda a Osona, especialment les industrials i tècniques.

En tercer i últim lloc, des de la Fundació Impulsa, s’ha fet front a un dels reptes assenyalats des de l’Observatori: El compromís educatiu de les empreses amb l’àmbit formatiu. Com a entitat finançada amb aportacions de les principals empreses de la comarca, apostem per enriquir el teixit productiu d’Osona incentivant formacions tècniques qualificades de grau mig i grau superior.QUINS CICLES FORMATIUS BEQUEM?

D’acord amb les dades de l’Observatori Socioeconòmic, i vista la importància del sector industrial en el teixit productiu osonenc, la Fundació Impulsa ha estipulat dues línies de beca en funció de l’oferta laboral.


Cicles d’intensitat alta

Els cicles d’intensitat alta, són aquelles formacions amb més probabilitats d’inserció laboral en el nostre territori, en els quals hi destinarem un 70% de les beques.Cicles d’intensitat mitja

Els cicles d’intensitat mitja, són les formacions amb una oferta laboral mitja o baixa, en els quals hi destinarem un 30% de les beques.